Crowley tarotMoc

Čtyřka Disků  Základní význam:
  V okamžiku vyhotovení díla se proudění síly zastavuje. Nadchází chvíle klidu, která později, dobrovolně či nedobrovolně, musí zase přejít v pohyb.

  V práci a hmotných cílech:
  Tíživé nepohyblivé období v práci. Zakonzervování situace, ať byla jakákoli. Teď se nebude nic dít - ani v dobrém, ani ve zlém. Ve finančních a dalších materiálních záležitostech bude situace podobná. Období je bez vývoje, bez pohnutí. Nic jakoby se nedařilo změnit. Je-li změna nutná, je dobré si klást jen malé, až zcela nepatrné cíle.

  Ve vztazích:
  Období vyzrávání vztahu. V manželství někdy přináší klid před bouří, ovšem bouře bude krátká a vyčistí vzduch. Symbolizuje přitom často nepřiměřené nároky jednoho z manželů, které si činí na druhého.
  V ostatních vztazích jde o zakonzervování stavu s tím, že předcházející dění v sobě obsahovalo nedobrý aspekt. Ten spočívá především v setrvávání u již nefunkčních zaběhaných pořádků, které jsou vztahu na škodu. Zatím ale není nikdo, kdo by nebyl natolik pohodlný a vše změnil.

  Ve vnitřním světě a v osobním vývoji:
  Okamžik před procitnutím. Možná je to okamžik nepříjemný, přinášející jakoby strnulost, stísněnost. Dá se ale překonat. Koneckonců období nepohyblivosti lze také dobře využít, třeba k odpočinku nebo k přípravě na další práci nebo k dohánění zameškaných povinností. Zdravotní výklad karty upozorňuje na nesprávný způsob života, který v budoucnosti zapříčiní nemoc.

  Duchovně je karta symbolem blížícího se poznání.
Reklama:

Roman (c)2000 Další karta