Zuzana Antares | Česká tarotová škola

Crowley tarotDalší karta


Přepych

Čtyřka Pohárů  Základní význam:
  Hledání individuality. Uvědomění si sounáležitosti s určitou skupinou lidí, porovnání výhod a závazků, které z tohoto plynou. Umění vyjít s druhými, umění brát a dávat.

  V práci a hmotných cílech:
  Prosazení se uvnitř skupiny, které může přinést závist, pomluvy a nepřátelství - záleží na postavení okolních karet. Při nepříznivých kartách upozornění na osobní růst na úkor ostatních.
  Podpora získaná od sobě rovných. Radost z pobytu v kolektivu, radost z práce. Výzva k bližšímu přimknutí se ke kolektivu.

  Ve vztazích:
  Osamostatňující se člen rodiny. Drobnější konflikty, které z tohoto plynou, případně zamyšlení se nad vlastní sounáležitostí s rodinou.
  Veškeré problémy, které tato karta přinese, jsou dlouhodobé ale dočasné - nakonec vždy dojde k vyřešení, při nejhorším tehdy, projeví-li aspoň jedna strana dostatek tolerance.
  Podpora do přátel nebo rodiny. V manželství a partnerských vztazích může karta znamenat, že se jeden z partnerů snaží žít samostatněji, ale ne na úkor partnera. Noví přátelé. Ukončení období samoty.

  Ve vnitřním světě a v osobním vývoji:
  Zamýšlíte se nad tím, jakou hodnotu máte ve vztahu k druhým. Možnost vlastní snahou stmelit kolektiv - může se jednat jak o kolektiv přátel, tak i o rodinu nebo lidi na pracovišti. Možnost pomoci druhým - ba dokonce udělat pro jinou osobu skutečně velmi mnoho. Umění vzdát se ega, individuality, osobních přání ve prospěch něčeho vyššího.
Roman (c)2000